Loading Laddar...
 

Riskutbildning

RISKUTBILDNING del 1

Syfte och mål
Riskutbildning del 1 är ett obligatoriskt moment för körkortsbehörighet B (personbil) och är giltig i fem år efter godkänd utbildning. Utbildningen syftar till att ge eleven kunskap och insikt om hur alkohol, andra droger och trötthet samt andra beteenden och faktorer kan påverka körförmågan. Eleven ska även få kunskap och insikt om vilka konsekvenserna kan bli samt vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.

Eleven ska efter genomgången utbildning inse betydelsen av att ta avstånd från alkohol och andra droger i samband med körning samt vikten av att vara utvilad och koncentrerad som förare.
Utbildningen som sker i en grupp på 6-16 deltagare och håller på i 180 minuter plus tid för raster och det är du själv som elev som ska reflektera och diskutera kring dessa frågor. Det är obligatorisk närvaro hela tiden. För att bli godkänd krävs engagemang, delaktighet och att kunna redogöra för vissa saker. 

För anmälan till kursen kan du göra via vår e-handel, där står datum och tid för kursen. Vill du ha hjälp med anmälan så kontakta kontoret. 


Ring gärna till kontoret för anmälan eller vidare frågor.